Smernica SUP - nové označovanie na obaloch

Čoskoro bude na obaloch hygienických výrobkov (hygienické vložky, slipové vložky, tampóny alebo vlhčené obrúsky) nový štítok:

Prečo bude na obaloch nový štítok a čo znamená?

Jednorazové hygienické výrobky predstavujú značnú časť odpadu v prírodnom prostredí, najmä v morskom prostredí.

80 až 85% morského odpadu v Európskej únii tvorí plast
50% morského odpadu v Európskej únii tvoria plastové výrobky na jedno použitie

Zdroj (článok 5): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904

Plastový odpad má negatívny vplyv na organizmy, ktoré žijú v moriach a oceánoch.

No nemusí tak tomu byť! Ak sa hygienické výrobky na jedno použitie nebudú spláchovať do toaliet, nedostanú sa do kanalizácie a neskôr do morí a oceánov.

Kvôli prírodnému prostrediu bola vypracovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znížení vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Vykonávacie nariadenie k smernici (2020/2151) špecifikuje označovanie výrobkov, ktoré obsahujú plasty.

Štítok, ktorý bude umiestnený na obale hygienických vložiek, tampónov a vlhčených utierok, naznačuje, kam by sa mali použité hygienické výrobky vyhodiť.

Grafika znázorní aj dôsledky nesprávnej likvidácie hygienických výrobkov.

Nápis PLASTIC IN PRODUCT zdôrazní prítomnosť plastu vo výrobku, aby si používateľ uvedomil potrebu jeho správnej likvidácie po použití.

Zaobchádzajte s odpadom zodpovedne!

Keď uvidíte balenie svojich obľúbených hygienických vložiek, slipových vložiek alebo vlhčených obrúkov s novým štítkom, nezabudnite na dôležitosť správnej likvidácie použitého produktu.

NIE!
ÁNO!

Zodpovedné zaobchádzanie s odpadom je kľúčovým aspektom prevencie, aby sa nesplachovateľné výrobky nedostali do kanalizácie.

Všetci máme vplyv na životné prostredie, v ktorom žijeme.
Príklady výrobkov TZMO s novým štítkom: