kariera0.jpg
Spoločnosť je tvorená ľuďmi a to je dôvod, prečo sa snažíme vybrať zamestnancov, pre ktorých práca nie je len zdrojom obživy, ale aj realizáciu ich vášne. Príčinou nášho úspechu je aj kombinácia skúseností a znalostí našich dlhoročných zamestnancov a dynamika a tvorivosť mladých ľudí.

rozvoj v skupine TZMO

Sme si vedomí, že najväčším kapitálom spoločnosti sú ľudia, ktorí ju tvoria. TZMO SA je pracovisko pre ľudí s potenciálom, zastupujúcich rôzne krajiny a kultúry, ktorí svojou každodennou tvrdou prácou prispievajú k dynamickému rozvoju spoločnosti.
sciezki.jpg logo

možnosti rozvoja

Zdrojom nášho úspechu je kombinácia skúseností a znalostí našich dlhoročných zamestnancov s dynamikou a tvorivosťou mladých ľudí. Rozvoj našej spoločnosti je založený aj na úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi, dodávateľmi surovín, výrobcami zariadení a výskumnými inštitúciami.

glowna2.jpg logo

oblasti činností

TZMO SA sa zaoberá rôznymi výrobnými, obchodnými a servisnými aktivitami. Pretože máme široký okruh činností, potrebujeme neustále talentovaných zamestnancov, najmä v strategických oblastiach podnikania ako:

ecod_2000.jpg logo

školenia

Rozvoj našej spoločnosti je procesom neustálych investícií do ľudského kapitálu. Oceňujeme zanietenosť našich pracovníkov, ich angažovanosť a umožňujeme im, aby si zvyšovali kvalifikáciu a zlepšovali si znalosti. Ponúkame im príležitosť zvyšovať si vzdelanie v povolaní, ktoré vykonávajú.

 

sylwetki logo

ľudia

Názory našich zamestnancov

kariéra