oblasti činností

glowna2.jpg logo
TZMO SA sa zaoberá rôznymi výrobnými, obchodnými a servisnými aktivitami. Pretože máme široký okruh činností, potrebujeme neustále talentovaných zamestnancov, najmä v strategických oblastiach podnikania ako:

PREDAJ

Práca na oddelení predaja znamená nielen úzku spoluprácu s našimi klientmi, ale aj neustálu snahu pre získavanie nových zákazníkov v Poľsku i v zahraničí. Ľudia pracujúci v oddelení predaja môžu realizovať svoj ​​potenciál v oblasti spotrebiteľských, farmaceutických a zdravotníckych trhoch.Príklady pracovných pozícií

Špecialista zákazníckeho servisu
Obchodný reprezentant
Obchodný reprezentant pre oblasť zdravotníctva
Regionálny manažér predaja
Ochodný reprezentant v oblasti farmácie
Konzultant podpory predaja
Koordinátor pre rozvoj zdravotníckych pomôcok

Koho hľadáme

Ak ste sa narodili ako obchodník, rokovania a priamy kontakt s klientmi sú vašou vášňou, určite sa budete cítiť dobre na oddelení predaja. Hľadáme ľudí, ktorí majú radi výzvy týkajúce sa získavania nových  zákazníkov a trhov, hovoria anglicky, nemecky, alebo rusky na pokročilej úrovni. Najvhodnejšími kandidátmi sú absolventi manažmentu, ekonomiky a marketingu.

 


MARKETING

Kreativita je naša vášeň a inšpirácia. Získali sme najlepších profesionálov, ktorí sa neustále starajú o imidž našich obchodných značiek a úzko spolupracujú so zamestnancami z celého sveta a tvoria tak globálnu stratégiu značiek.

 

Príklady pracovných pozícií

Marketingový špecialista
Produktový špecialista
Špecialista podpory predaja
Koordinátor v oblasti reklamy
Manažér oddelenia obchodnej značky

Koho hľadáme

Najvhodnejšími kandidátmi sú osoby, u ktorých je kreativita zmysel života. V zamestnancoch marketingového oddelenia hľadáme nielen dôvtip, ale predovšetkým schopnosť riadenia niekoľkých projektov naraz. Hľadáme ľudí, ktorí plynule hovoria po anglicky, nemecky alebo rusky a sú zdatní v počítačových programoch (Word, Excel, Corel). Vhodnými kandidátmi sú absolventi špecializovaní na oblasť marketingu.

 


FINANCIE

Efektívny finančný manažment je založený na ziskovom obchode. To je to, prečo  naše finančné oddelenie predstavuje  niečo viac ako len spracovanie údajov a čísiel alebo poskytovanie reportov. Naši finanční experti sa priamo podielajú na tvorbe stratégie spoločnosti. Odborníci pracujúci na tomto oddelení sa spoločne podieľajú na aktivitách v oblasti účtovníctva a riadiacej štruktúry rovnako v Poľsku ako aj v zahraničí.

Príklady pracovných pozícií

Finančný kontrolór
Špecialista na rozpočet a kontrolu výdavkov
Účtovník špecialista
Špecialista riadenia likvidity
Mzdový špecialista

Koho hľadáme

Kandidáti, ktorých hľadáme, by mali byť zanietení v získavaní vedomostí o financiách a v získavaní skúseností o miestnych a medzinárodných trhoch. Je pre nás dôležitá ich schopnosť dospieť k záverom a plniť plány. Najvhodnejšími kandidátmi sú ľudia so skúsenosťami v oblasti kontrolingu, účtovníctva, plynule hovoriaci po anlicky, rusky a nemecky. Mali by byť zruční v tabuľkovom programe Excel, a poznať ERP systém.

 


TECHNOLÓGIE

Hľadanie  inovatívnych myšlienok, výskum nových materiálov a inovatívnych produktov je hlavnou úlohou pre naše Technologické oddelenie, laboratóriá a Oddelenie výskumu a vývoja. Našich profesionálov spája zanietenie pre vytváranie produktov najvyššej kvality, uznávaných na svetovom trhu. Moderná továreň na výrobu farmaceutických chemikálií Plastica Sp. Z o.o. v Kowalebo Pomorskie je príkladom najväčších, inovatívnych investícií.

Príklady pracovných pozícií

Technológ
Kontrolór kvality
Produktový manažér

Koho hľadáme

Kandidáti, ktorých hľadáme, sú osoby s nápadmi ako skvalitniť naše produkty na základe najnovších trendov a potrieb zákazníkov. Hľadáme ľudí otvorených k zmenám, dôsledných so zmyslom pre zodpovednosť. Najvhodnejšími kandidátmi sú absolventi technologických alebo chemickotechnologických fakúlt, hovoriaci po anglicky, nemecky alebo rusky na pokročilej úrovni.

 


LOGISTIKA

Aby sme naplnili očakávania zákazníkov, neustále pracujeme na hľadaní tých najlepších logistických riešení. Našim cieľom je plánovať a sledovať sieť zásielok tak, aby boli naše produkty vždy k dispozícii zákazníkom. Neustále investujeme do tvorby a rozvoja moderných logistických centrier v Poľsku a v zahraničí.

Príklady pracovných pozícií

Špecialista logistiky
Špecialista plánovania
Špecialista pre dopravu
Špecialista riadenia vozového parku
Špecialista colnej služby

Koho hľadáme

Schopnosť strategického myslienia je hlavnou črtou, ktorú očakávame od zamestnancov logistického oddelenia. Hľadáme ľudí, ktorí dokážu robiť kľúčové rozhodnutia s ľahkosťou a sú schopní pracovať pod časovým tlakom a stresom. Najvhodnešími kandidátmi sú ľudia so skúsenosťami v oblasti manažmentu zásobovania, ktorí hovoria po anglicky, nemecky a rusky na mierne pokročilej úrovni.

 


ĽUDSKÉ ZDROJE

Starostlivé hľadanie talentovaných ľudí, ktoré určuje úspech spoločnosti, je jednou z mnohých úloh na Oddelení ľudských zdrojov. Naši profesionáli sa starajú o podporu a motiváciu našich zamestnancov, a o ich profesionálny rozvoj. Veríme, že vzdelávanie je kľúčom k úspechu, preto spolupracujeme s TZMO školiacou skupinou, ktorá organizuje školenia dokonale vyhovujúce potrebám našej organizácie.

Príklady pracovných pozícií

Špecialista ľudských zdrojov
Tréningový špecialista
Špecialista pre personalistiku

Koho hľadáme

Budovanie dlhotrvajúcich vzťahov a schopnosť motivovať zamestnancov na báze najnovších metód – to sú schopnosti, ktoré očakávame od našich kandidátov. Najvhodnejšími kandidátmi sú osoby so skúsenosťami v personalistike, so skúsenosťami s organizáciou školení v oblasti obchodu a ľudských zdrojov, ktorí hovoria po anglicky, nemecky alebo rusky.

kariéra