ľudia

sylwetki logo
Názory našich zamestnancovKatarzyna, riaditeľka marketingového oddelenia a predaja Matopat


• Ako prebiehal Váš profesijný rozvoj v TZMO SA?


Ako absolventka Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni som začala pracovať ako špecialistka na oddelení marketingu. Od začiatku svojej kariéry som bola zodpovedná za prípravu ponúk špeciálnych obväzových materiálov na liečbu chronických zranení. Pre mňa, ako chemičku špecializovanú na polyméry, to bolo zaujímavé a vyčerpávajúce zároveň. Musela som sa veľa učiť, aby som bola schopná urobiť propagáciu našim špeciálnym obväzom adresovanú našim klientom – zdravotníckemu personálu a pacientom. Počas 6 rokov mojej práce na tejto pozícii som získala skúsenosti ako realizovať marketingové projekty, ako informovať klientov a tvoriť imidž TZMO SA na zdravotníckom trhu. Rada sa vraciam do doby, keď som sa  zúčastnila na tvorbe štandardov dlhodobej starostlivosti v Poľsku a podporovala som tento proces v záujme našej spoločnosti. Od roku 2005 som bola preradená na oblasť predaja. Tri roky som riadila tím obchodníkov, ktorí ponúkali zdravotnícke produkty na poľskom trhu a bola som zodpovedná za tvorbu stratégie predaja. Ako riaditeľke Oddelenia predaja Matopat a Oddelenia marketingu sú mi teraz podriadené tieto obchodné oddelenia: jedno pôsobí v oblasti nemocníc a farmaceutického predaja, a tiež prevádzkové oddelenie marketingu. Ďalej je to Oddelenie verejných aukcií, Administratíva predaja v Európskom centre pre dlhodobú starostlivosť. Tieto oddelenia tvortí tím v počte asi 100 ľudí.


• Aké kariérne možnosti sa Vám naskytli v TZMO SA?


Čo sa týka mojej profesionálnej kariéry, za všetko vďačím tejto spoločnosti. Moje zručnosti sú odrazom mojej ťažkej práce a príležitostí realizovať sa v rôznych oblastiach, ktoré mi poskytla TZMO SA. TZMO je druh spoločnosti, ktorá, ak máte iniciatívu a nápady, môžete sa o tom porozprávať s manažérmi, aby ich zaviedli do praxe. Musí byť stresujúce, ak nie je možné zaviesť vaše nápady do praxe. Dnes stojím v TZMO vo vedení predaja a obchodu a viem, že všetky činnosti majú odraz v predaji.


• Aké sú Vaše profesijné ciele do budúcnosti?


Mám veľké plány, pretože ako tím líder som zodpovedná za predaj na poľskom trhu. Našou ambíciou je si túto pozíciu udržať. To znamená, každodennú dôslednú prácu a  hľadanie našich predností oproti konkurencii. To nám umožňuje zvýšiť náš predaj. Čo je ešte dôležitejšie, to je  atmosféra v tíme, aby sme chodili do práce s radosťou, aby sme pochopili naše ciele a takisto urobili všetko pre ich dosiahnutie. Nemám pochybnosti, že výzvy, ktoré stoja pred našou spoločnosťou si vyžadujú tímovú prácu a som presvedčená, že každý zamestnanec svojou snahou, zanietenosťou a tvorivosťou  má významný vplyv na úspech spoločnosti.

 

kariéra