možnosti rozvoja

sciezki.jpg logo
Zdrojom nášho úspechu je kombinácia skúseností a znalostí našich dlhoročných zamestnancov s dynamikou a tvorivosťou mladých ľudí. Rozvoj našej spoločnosti je založený aj na úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi, dodávateľmi surovín, výrobcami zariadení a výskumnými inštitúciami.

Skupina TZMO SA ponúka:

Rozvoj vášho potenciálu

Hnacou silou rozvoja skupiny TZMO SA je neustále zvyšovanie podielov na trhoch, v ktorých už pôsobíme a získanie stabilného postavenia na nových. K úspechu spoločnosti  významne prispievajú talentovaní zamestnanci. Pre našich zamestnancov sme stanovili ambiciózne ciele, ktorých realizácia je pre nich výzvou a možnosťou neustáleho sebazdokonaľovania. TZMO ako globálna organizácia poskytuje svojim zamestnancom príležitosť na vytváranie a uvádzanie nových riešení do praxe, a tak možnosť ich sebarealizácie.

Prácu v medzinárodnom prostredí

Globálnu štruktúru skupiny TZMO tvorí viac ako 7300 zamestnancov vo viacerých krajinách. Pri realizácii svojich zámerov berieme do úvahy špecifický charakter miestnych trhov. Práca v medzinárodných tímoch dáva zamestnancom príležitosť k výmene skúseností a dosiahnuť vysokú efektivitu. Vážime si empatiu a otvorenosť voči iným ľuďom a schopnosť dosahovať ciele, bez ohľadu na kultúrne rozdiely.

Iniciatívu a veľkú zodpovednosť

V našej spoločnosti spájame schopnosť tímovej spolupráce s individuálnym riešením problémov. Zameriavame sa na ľudí, ktorí preukazujú iniciatívu, sú o krok vpred a dokážu spracovať nápady a realizovať svoje vízie v našej organizácií. Zamestnanec, ako súčasť celku, znáša veľkú zodpovednosť za svoje činy.

Budovanie kariéry

Pre zamestnancov zameraných na realizáciu podnikateľských cieľov firmy pripravujeme individuálne možnosti rozvoja, ktoré určujú budúce pozície a ciele. V závislosti na ich predpokladoch a potenciálu našich zamestnancov, majú možnosť rozvíjať sa v rôznych oblastiach podnikania v mnohých krajinách. TZMO SA ponúka možnosť budovania kariéry od najnižšej po najvyššiu pozíciu.

 
kariéra