Táto webová stránka používa cookies

Údaje alebo súbory cookie vo vašom prehliadači používame na prispôsobenie a zlepšenie pohodlia používania našej webovej stránky, analýzu aktivít, ktorá pomáha podporovať naše marketingové a predajné aktivity, zobrazovanie personalizovaných reklám na základe informácií o vašich záujmoch (vrátane vašej aktivity na našej webovej stránke alebo iných stránkach) a vašu polohu. Nižšie môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby blokoval niektoré alebo všetky súbory cookie.

1. Služba automaticky nezhromažďuje žiadne informácie okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.

2. Súbory cookies (tzv. cookies) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Užívateľa Služby a sú určené na používanie Služby. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

3. Subjekt, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa Služby a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Služby TZMO SA so sídlom Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń.

4. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

a) prispôsobenie obsahu Služby preferenciám Používateľa a optimalizácia používania webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie Používateľa Služby a správne zobraziť webovú stránku prispôsobenú individuálnym potrebám;

b) vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako Používatelia Služby používajú konkrétne webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

5. Služba používa dva základné typy cookies: cookies relácie a trvalé cookies. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookies alebo do ich vymazania Používateľom.

6. V rámci Služby sa používajú nasledujúce typy cookies:

Názov Doména Typ Trvanie
_fbp .tzmo.sk/sk_SK Advertisement 3 months
smvr .tzmo.sk/sk_SK Analytics 10 years
smuuid .tzmo.sk/sk_SK Analytics 10 years
_ga .tzmo.sk/sk_SK Analytics 2 years
_gid .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 minute
_smvs .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 day
_hjFirstSeen .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample tzmo.sk/sk_SK Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes
symfony tzmo.sk/sk_SK Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes

7. Softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) v mnohých prípadoch štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia služby môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo aby boli informované o každom ich pripísaní na zariadení Užívateľa služby. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

8. Prevádzkovateľ služby informuje, že obmedzenie používania cookies môže ovplyvniť niektoré funkcionality dostupné na stránkach Služby.

Povrdiť vybrané Povoliť všetko

ekológia

thumb_ochr.jpg logo

Ako uvedomelý výrobca hygienických a kozmetických výrobkov, zdravotníckych pomôcok a čistiacich prostriedkov pre dámocnosti - sme zodpovední za znižovanie negatívnych dopadov našich aktivít na životné prostredie. Zaisťujeme, aby výrobné aj investičné procesy prebiehali udržateľným spôsobom - s ohľadom na životné prostredie.

Politika integrovaného systému riadenia
skupiny TZMO

Skupina TZMO posilnila svoju účasť v environmentálnom pilieri trvalo udržateľného rozvoja a prijala politiku integrovaného systému riadenia, ktorá obsahuje záväzky v oblasti ochrany životného prostredia a je v súlade s požiadavkami systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.

prejsť na politiku integrovaného systému riadenia

 

Ako skupina TZMO sme sa zaviazali:

  • zlepšovať environmentálne účinky našich aktivít,
  • neustále zlepšovať procesy a implementácie moderných technológií,
  • zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia a starať sa o jeho zdroje,
  • využívať trvalo udržateľné zdroje počas realizácie nových projektov.

Spolupracujeme s poprednými dodávateľmi surovín a materiálov zaručujúcich komponenty najvyššej kvality pri zodpovednom využívaní zdrojov našej planéty.

Aplikáciou inovatívnych technických riešení a moderných výrobných technológií prikladáme veľký význam minimalizácii a prevencii znečisťovania životného prostredia.

Naše výrobky navrhujeme tak, aby sme čo najviac znížili negatívny vplyv na životné prostredie v každej fáze životného cyklu výrobku:

Okrem inovatívneho prístupu k dizajnu, venujeme našu pozornosť k správnemu stavu strojov a zariadení, k plánovaniu výroby a dopravy, k zabezpečeniu maximálneho využitia výrobných a logistických kapacít, k znižovaniu prírodných zdrojov a tvorbe odpadu.

Skupina TZMO aktívne podporuje vykonávanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja v súlade s Agendou OSN 2030.

TZMO drive to ZERO WASTE

ambiciózny záväzok skupiny TZMO k zodpovednému nakladaniu s odpadmi

Skupina TZMO sa zaviazala splniť ambiciózny cieľ úplnej eliminácie odpadu po výrobe do konca roku 2025.

Program „TZMO drive to ZERO WASTE“ dokazuje, že skupina TZMO ide nad rámec zákonných požiadaviek ochrany životného prostredia zapojením sa do celého životného cyklu spotrebovaných surovín a vedie otvorený dialóg so zainteresovanými stranami s cieľom podporiť obehové hospodárstvo.

Podporujeme recykláciu plastov - v skupine TZMO máme recyklačné linky, ktoré zabezpečujú zhodnotenie významnej časti odpadu produkovaného výrobnými spoločnosťami skupiny.

Uvedomením si konceptu programu ZERO WASTE podporujeme realizáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja:

  • cieľ 12 - zodpovedná spotreba a výroba
  • cieľ 13 - ochrana klímy
  • cieľ 17 - partnerstvá za ciele

 

TZMO SA sa podieľa na budovaní systému zberu a recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov, čo dokazuje označenie našich výrobkov ochrannou známkou„ GREEN POINT “. TZMO si svoju povinnosť zhodnocovania a recyklácie plní prostredníctvom spolupráce s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).
o nás