metódy náboru

inna19.jpg logo
Našim zamestnancom ponúkame prácu na rôznych projektoch, s rôznymi ľuďmi a na mnohých trhoch, v závislosti od ich ambície a odhodlania a potrieb spoločnosti. Chceme, aby sa naši zamestnanci cítili spoluautormi úspechu spoločnosti, pretože vďaka ich tvrdej práci, si môžeme udržať vysokú pozíciu na globálnom trhu.

Vďaka ľuďom napĺňame stratégie rozvoja TZMO SA. Ich potenciál, vedomosti, schopnosti a nadšenie nám umožňujú dosiahnuť ciele a implementáciu nových výrobných, finančných a obchodných  riešení. To je dôvod, prečo počas nášho náborového procesu kladieme dôraz predovšetkým na:

  • Kreativitu: pre nás to znamená pozrieť sa na problém z rôznych uhlov, s použitím svojich znalostí a predstavivosti nájsť najviac originálne a pritom optimálne riešenie.
  • Flexibilitu: je to naša schopnosť prispôsobiť sa novému, neustále sa meniacemu prostrediu a bezproblémovému prijatiu zmien.
  • Neustále sebazdokonaľovanie: to znamená neustálu túžbu po osobnom raste a investovaniu do vlastného zlepšenia sa.
  • Schopnosť spolupracovať: je to efektívna komunikácia s ľuďmi z rôznych prostredí, pozorné načúvanie a obratné vyjadrenie svojich názorov.


ŽIADOSTI

Všeobecný formulár

Ak žiadna z ponúk nezodpovedá vašim schopnostiam a záujmom, môžete vyplniť on-line formulár. Bude vám to trvať približne 15 minút. V prípade záujmu Vás budeme kontaktovať.


VÝBER UCHÁDZAČOV

Analýza použitia dokumentov

V tejto fáze sú dokumenty kandidátov starostlivo analyzované na základe vzdelania a odbornej praxe.

I-interview

Toto stretnutie poskytuje bližšie zoznámenie sa s kandidátmi. Často sa tento krok vykonáva pomocou Skype Messenger, čo nám umožňuje hovoriť s kandidátmi z celého Poľska a sveta.ANALÝZA

Sme si vedomý toho, že úspech je tvorení ľuďmi, a preto vynakladáme všetko úsilie na získanie zamestnancov s vysokým potenciálom, s vhodnými predpokladmi pre požadovanú pracovnú pozíciu. V priebehu druhého rozhovoru používame rôzne nástroje, ktoré pomáhajú pri overovaní spôsobilosti uchádzačov a priraďujú ich k pracovnej pozícii na základe ich znalostí. V tejto fáze sa kandidáti majú možnosť stretnúť s potenciálnymi nadriadenými.

Nástroje, ktoré môžu byť použité pri výberovom konaní:

  • SKÚŠKY PRAKTICKÝCH SCHOPNOSTÍ
  • MOTIVAČNÉ A OSOBNOSTNÉ TESTY
  • INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ TESTY
  • TRÉNINGOVÝ DEŇ
  • ASSESSMENT CENTRE (HODNOTIACE STREDISKO)

PONUKA PRÁCE

Ak sa v priebehu prijímacieho konania ukáže Vaša žiadosť ako najzaujímavejšia, môžete sa spoľahnúť na ponuku zaujímavej práce v TZMO SA.

kariéra