novinky

2019-10-17

Na sídlisku Salámka v Senci sme vysadili desať stromov

Firmy uvedomujúce si svoju spoločenskú zodpovednosť, dnes vyvíjajú rôzne aktivity smerujúce k udržateľnému rozvoju. Otvárajú sa tak rôzne formy spolupráce štátnej a súkromnej sféry.

Aj zamestnanci našej spoločnosti TZMO Slovakia, sa rozhodli prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu v mieste svojho nového sídla v Senci výsadbou desiatich stromov.

Stromy, ktorých veľkosť, zloženie i rozmiestnenie boli odkonzultované s Mestským úradom Senec, aby vhodne doplnili už existujúcu zeleň medzi bytovými domami na Považskej ulici na sídlisku Salámka, poskytli Štátne lesy Slovenskej republiky. Na sídlisku tak vďaka spolupráci štátneho podniku, súkromnej firmy a samosprávy, pribudli javory, jasene a hraby.

Práve obdobie od polovice októbra až do zamrznutia pôdy je najvhodnejšie na výsadbu listnatých stromov. Stromy do začiatku zimy ešte zakorenia a môžu bez poškodenia prezimovať.

Pre zamestnancov je takáto akcia zároveň príležitosťou stretnúť sa, upevniť kolektív a aktívne prispieť k zlepšeniu životného prostredia priamo v oblasti, v ktorej pôsobia. Odmenou pre všetkých, ktorí priložili ruku k dielu, bol výborný guláš a chutné občerstvenie.

 

» späť na hlavnú stránku
novinky