poslanie a hodnoty

Základom našej firemnej kultúry je: inovácia, zodpovednosť a skúsenosti.

misja-m.jpgChceme poskytovať našim zákazníkom výrobky najvyššej kvality pre pohodlnejší, bezpečnejší a lepší život. Sme zodpovední nielen za ich aktuálne potreby, ale musíme tiež predvídať, aké výrobky budú potrebovať v budúcnosti a snažiť sa ich pre nich zabezpečiť.

 
Naše hodnoty:

Základom našich hodnôt v našej kultúre je: inovácia, zodpovednosť a skúsenosti.

firma-odp-doc2.jpg

Inovácie

Pri plánovaní globálnej expanzie treba mať na pamäti uspokojovanie potrieb našich zákazníkov. Preto sú produkty TZMO SA vyrábané pomocou najmodernejších technológiách a v najvyššej kvalite, bez ohľadu na to, v ktorej krajine sú k dispozícii.


opieka-m.jpgZodpovednosť

V TZMO SA spájame ekonomický úspech so sociálnou angažovanosťou - organizujeme a podporujeme vzdelávacie aktivity, ktoré podporujú zdravie a zdravý životný štýl. Snažíme sa vytvárať priaznivé prostredie v prospech ľudí vyžadujúcich sociálnu podporu: chronicky chorých, zdravotne postihnutých a deti. Aktívne sa podieľame na procese rozvoja a šírenia osvedčených postupov v Európe a to v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci.


jakosc-m.jpgSkúsenosti

Kombinácia skúseností a praktických znalostí zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami a tvorivosť a zručnosti mladých pracovníkov, vedie k vytvoreniu optimálnej ponuky. Znalosťami a porozumením môžeme našim zákazníkom ponúknuť tie najlepšie riešenia.Naše poslanie

Chceme poskytovať našim zákazníkom výrobky najvyššej kvality pre pohodlnejší, bezpečnejší a lepší život. Sme zodpovední nielen za ich aktuálne potreby, ale musíme tiež predvídať, aké výrobky budú potrebovať v budúcnosti a snažiť sa ich pre nich zabezpečiť.Naše hodnoty

Základom našich hodnôt v našej kultúre sú: inovácia, zodpovednosť a skúsenosti.Inovácie

Pri plánovaní globálnej expanzie treba mať na pamäti uspokojovanie potrieb našich zákazníkov. Preto sú produkty TZMO SA vyrábané pomocou najmodernejších technológiách a v najvyššej kvalite, bez ohľadu na to, v ktorej krajine sú k dispozícii.Zodpovednosť

V TZMO SA spájame ekonomický úspech so sociálnou angažovanosťou - organizujeme a podporujeme vzdelávacie aktivity, ktoré podporujú zdravie a zdravý životný štýl. Snažíme sa vytvárať priaznivé prostredie v prospech ľudí vyžadujúcich sociálnu podporu: chronicky chorých, zdravotne postihnutých a deti. Aktívne sa podieľame na procese rozvoja a šírenia osvedčených postupov v Európe a to v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci.Skúsenosti

Kombinácia skúseností a praktických znalostí zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami a tvorivosť a zručnosti mladých pracovníkov, vedie k vytvoreniu optimálnej ponuky. Znalosťami a porozumením môžeme našim zákazníkom ponúknuť tie najlepšie riešenia.

o nás