stáže

praktyki.jpg logo
Sme radi, že zamestnávame absolventov, ktorí sa v priebehu štúdia dostali do TZMO SA na stáž. Ponúkame im možnosť získať prvé pracovné skúsenosti a spoznať pravidlá fungovania veľkej firmy. Najlepší študenti často s nami ostávajú dlhšiu dobu.

Tento systém ukazuje mladým ľuďom realitu z profesionálnej praxe a pomáha im pripraviť sa na úlohy do budúcnosti. Aktívny študenti majú šancu sledovať a zapájať sa do špecifických projektov v oblasti: marketingu, PR, financií a účtovníctva, ľudských zdrojov. Znalosti, ktoré takto nadobudnú im následne pomáhajú v ich prefesijnej kariére.

 

Vyhlásenie jedného z účastníkov:

Anna – zo stáže až k pracovnej ponuke.

Absolvovala som UMK (Nicolaus Copernicus University), ktorá pomáha študentom nájsť si prácu na stáži. Veľmi ma zaujali semináre pre študentov organizované zamestnancami TZMO SA. Ako sa neskôr ukázalo, bol to začiatok mojej profesionálnej dráhy v globálnej spoločnosti. Po skončení seminára som sa rozhodla začať stáž v oddelení marketingu divízie MATOPAT. Moje úlohy boli spojené s vernostným programom Seni. Pomocou rozpracovanej úlohy som mohla sledovať ako to vo veľkej spoločnosti chodí. Keď sa moja prax blížila ku koncu, bola som pozvaná na rozhovor s vedúcou oddelenia ľudských zdrojov a možnostiach pokračovania svojej kariéry v TZMO SA. Bola som milo prekvapená keď som obdržala kladnú odpoveď ohľadom mojej práce v TZMO SA. V súčasnej dobe pracujem na obchodnom oddelení na pozícii - asistentka pre poľský trh. Moja pozícia mi umožňuje rozvíjať a učiť sa nové zručnosti, najmä v súvislosti s analýzami predaja. Prax organizovaná TZMO SA je úžasný zážitok. Umožňuje výber kariéry a dáva možnosť sledovať ambiciózne ciele.

kariéra