výskum a vývoj

Hľadanie inovatívnych nápadov, vývoj nových materiálov a vytváranie inovatívnych produktov je hlavnou úlohou technického oddelenia, laboratórií a výskumnej a vývojovej jednotky.
firma-odp-doc.jpgMáme vlastné výskumné a vývojové centrum - Tricomed, ktoré úzko spolupracuje s vedeckými inštitúciami, podieľa sa na riešení problémov v oblasti zdravotníckej techniky, biotechnológie, kozmetiky a taktiež prejavujeme účasť v rámci európskej spolupráce.

Aktuálnymi výsledkami činnosti centra je niekoľko patentov, rad ocenení, ale predovšetkým prestížne miesto medzi niekoľkými málo výrobcami biomateriálov na svete.


Hľadanie inovatívnych myšlienok, nových materiálov, rovnako ako vývoj inovatívnych produktov je hlavnou úlohou technického oddelenia, laboratórií a výskumných a vývojových jednotiek. Táto spolupráca vytvára ideálne podmienky pre vznik nových nápadov a ich zavádzanie do praxe.


Vďaka kombinácii ľudského talentu s využitím najnovších technológií, sme schopní ponúknuť našim zákazníkom produkty a riešenia, ktoré zvyšujú pohodlie pri ich práci a každodennom živote. Dbáme o to, aby spĺňali prísne bezpečnostné a kvalitatívne normy. Na dosiahnutie tohto cieľa vynakladáme každý rok množstvo investícií.


Neoceniteľným zdrojom informácií o používaní našich zdravotníckych pomôcok v každodennej lekárskej praxi je špecializovaná nemocnica MATOPAT, ktorá je vo vlastníctve TZMO Capital Group SA. Zdravotnícky personál v nemocnici nám priebežne poskytuje pripomienky k potrebám zdravotníckych zariadení a na základe toho máme neoceniteľné údaje o smere, ktorým by sa mali naše produkty vyvíjať.

o nás