Táto webová stránka používa cookies

Údaje alebo súbory cookie vo vašom prehliadači používame na prispôsobenie a zlepšenie pohodlia používania našej webovej stránky, analýzu aktivít, ktorá pomáha podporovať naše marketingové a predajné aktivity, zobrazovanie personalizovaných reklám na základe informácií o vašich záujmoch (vrátane vašej aktivity na našej webovej stránke alebo iných stránkach) a vašu polohu. Nižšie môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby blokoval niektoré alebo všetky súbory cookie.

1. Služba automaticky nezhromažďuje žiadne informácie okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.

2. Súbory cookies (tzv. cookies) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Užívateľa Služby a sú určené na používanie Služby. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

3. Subjekt, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa Služby a získava k nim prístup, je prevádzkovateľ Služby TZMO SA so sídlom Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń.

4. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

a) prispôsobenie obsahu Služby preferenciám Používateľa a optimalizácia používania webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie Používateľa Služby a správne zobraziť webovú stránku prispôsobenú individuálnym potrebám;

b) vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako Používatelia Služby používajú konkrétne webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

5. Služba používa dva základné typy cookies: cookies relácie a trvalé cookies. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookies alebo do ich vymazania Používateľom.

6. V rámci Služby sa používajú nasledujúce typy cookies:

Názov Doména Typ Trvanie
_fbp .tzmo.sk/sk_SK Advertisement 3 months
smvr .tzmo.sk/sk_SK Analytics 10 years
smuuid .tzmo.sk/sk_SK Analytics 10 years
_ga .tzmo.sk/sk_SK Analytics 2 years
_gid .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 minute
_smvs .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 day
_hjFirstSeen .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample tzmo.sk/sk_SK Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes
symfony tzmo.sk/sk_SK Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .tzmo.sk/sk_SK Analytics 30 minutes

7. Softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) v mnohých prípadoch štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia služby môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo aby boli informované o každom ich pripísaní na zariadení Užívateľa služby. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

8. Prevádzkovateľ služby informuje, že obmedzenie používania cookies môže ovplyvniť niektoré funkcionality dostupné na stránkach Služby.

Povrdiť vybrané Povoliť všetko

Vzdelanie

zaangazowanie-m.jpg logo

Vykonávame rôzne miestne a medzinárodné vzdelávacie aktivity, pretože vieme, že vzdelanie je kľúčom k rozvoju.

Naše aktivity sú zamerané ako na profesionálov, tak aj na všetkých tých, ktorí sa chcú naučiť ako sa starať o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.

Absolvujeme kurzy vzdelávania

szkolenia-seni.jpg

pre profesionálov

Od začiatku sa aktívne podieľame na rozvoj v oblasti dlhodobej starostlivosti

Od roku 1998 usporadúvame Dni dlhodobej starostlivosti v Toruni (TDOD) - stretnutie odborníkov pracujúcich pre chronicky chorých, zdravotne postihnutých a seniorov.

Tradícia udalostí spojených s TDDO sa datuje od roku 1998, kedy v Poľsku vznikla nová oblasť v službách - dlhodobá starostlivosť. Bolo to nevyhnuté pre vzdelávanie, výmenu skúseností a diskusie o vymedzení formy v budúcnosti. Na základe toho sme prevzali iniciatívu organizovať pravidelné stretnutia lídrov – ako sú odborníci a zástupcovia ústrednej vlády, miestnej správy a správy sociálneho zabezpečenia.

Od prvej Konferencie dlhodobej starostlivosti sa počet účastníkov zvýšil desaťnásobne - zo 100 účastníkov v roku 1998 na viac ako 1000 v roku 2016. V roku 1999 získala Konferencia medzinárodný status - od tej doby sme hostili zástupcov takmer všetkých európskych krajín.

145727822.jpgVysoká úroveň znalostí počas Konferencie je zabezpečená stálou spoluprácou s predstaviteľmi a tvorcami dlhodobej starostlivosti v Poľsku i v zahraničí, národných poradcov a lídrov verejnej mienky z komunít zapojených do tohto odvetvia.

Pre viac informácií navštívte www.tdod.pl

Existujú dva dôvody, prečo môžeme hovoriť o jedinečnosti Dňoch dlhodobej starostlivosti v Toruni: prvý je počet a zloženie účastníkov. V Poľsku neexistuje žiadna iná konferencia, ktorá by každý rok bola schopná zhromaždiť tak veľkú skupinu. Je tiež dôležité - a to je druhý dôvod - že sa vzájomne jeden od druhého učíme: naše prezentácie sú užitočné pre prax a diskusie počas zasadnutí a Konferencia je predovšetkým vynikajúcou príležitosťou pre výskumných pracovníkov na obohatenie svojich znalostí a skúseností.

Profesor Piotr Błędowski - predseda vedeckého výboru Dní dlhodobej starostlivosti v Toruni

TDOD je podporovaná:

- Poľskou spoločnosťou gerontológie

- Európskym združením riaditeľov zariadení sociálnej starostlivosti EDE

- Národnými konzultantmi v ošetrovateľstve chronicky chorých a postihnutých ľudí

- Asociáciou lekárskej hygieny

- Eurocarers - Európska asociácia práca pre opatrovateľovVzdelávame zdravotný a ošetrujúci personál

16446147.jpgVďaka dlhoročnej spolupráci so zástupcami dlhodobej starostlivosti a sociálnej pomoci poznáme vzdelávacie potreby ľudí, ktorí sa profesionálne zaoberajú starostlivosťou o závislé osoby. Reagujeme na tieto potreby organizovaním školení pre manažérov a zamestnancov sociálnych odborov a školeniami pre zdravotné sestry. Sme si vedomí toho, že zvyšovaním povedomia prispievame k zlepšeniu kvality starostlivosti o závislé osoby.

Podporujeme vzdelávanie pracovníkov dlhodobej starostlivosti

Pomocou programu Seni - Systém Edukacji Nowoczesnej Instytucji (vzdelávací systém v modernej inštitúcii) – zvyšujeme zdarma odborné schopnosti a interpersonálne zručnosti pracovníkov hospicov a pracovníkov domácej starostlivosti. Vďaka tomuto programu sa môžu inštitúcie zúčastňovať rôznych školení a vzdelávacích podujatí. Každý rok sa asi 100 inštitúcií podieľa na programe Seni.

Ďalšie odborné vzdelávanie zdravotníckeho personálu


V Toruni a Bydgoszcz sme otvorili Európske stredisko dlhodobej starostlivosti - postgraduálnu škola pre zdravotnícky personál. Kvalifikovaní pedagogickí pracovníci sa snažia vštepiť poslucháčom túžbu neustále rozvíjať svoje zručnosti a pomáhajú im v ich úsilí stať sa odborníkmi na európskej úrovni. Za týmto účelom ponúkame našim študentom možnosť naučiť sa cudzí jazyk, ktorý im umožní získať pracovné skúsenosti v zahraničí. Plánujeme tiež otvoriť viac škôl aj v iných mestách.Podieľame sa na akcii "Daruj život"

Spolupracujeme s nadáciou "Daruj život", ktorá sa aktívne podieľa na vzdelávacích konferenciách pre zdravotnícky personál. Taktiež sme spoločne vytvorili sprievodcu vydávaného nadáciou: „Starostlivosť o matku", ktorý obsahuje množstvo praktických rád pre ženy, starostlivosť počas tehotenstva a po pôrode.

Vydávame časopisy

Máme rozsiahlu publikačnú činnosti. Publikáciou s najdlhšou tradíciou je štvrťročný MEDI Long-Term Care Forum, ktorá vychádza od roku 2001. Je zameraná najmä na manažérov ubytovacích a opatrovateľských domov a inštitúcií dlhodobej starostlivosti, ale obsahuje aj články, ktoré sú vynikajúcim zdrojom poznania pre všetkých ľudí, ktorí si chcú zlepšiť svoje schopnosti v oblasti dlhodobej starostlivosti .Zdarma organizujeme semináre pre rodiny

Ľudia, ktorí sa starajú o postihnutých, seniorov a členov rodiny odkázaných na pomoc druhých, často nie sú schopné vyrovnať sa s tak ťažkými povinnosťami. Chýbajú im znalosti o tom, ako sa starať o osoby ležiace, ako hýbať s niekým kto nie je schopný sa pohybovať sám, ako vymeniť obväzy, alebo dokonca, ako komunikovať s niekým kto je chorý. Pomáhame týmto rodinám pomocou bezplatných seminárov, ktoré sú venované starostlivosti o členov odkázaných na pomoc druhých.Vzdelávame spoločnosť

Organizujeme a podporujeme otvorené vzdelávacie kampane, počas ktorých sa nám podarilo upozorniť na obrovský význam preventívnych prehliadok a vnímavosť verejnosti na potreby tých najslabších - chronicky chorých, zdravotne postihnutých a seniorov. V rámci tejto akcie sa môže ktokoľvek poradiť s lekárom, zúčastniť sa zdravotnej prehliadky a vypočuť si odborné poradenstvo o zdravom životnom štýle.Organizujeme vzdelávacie kampane zamerané na dospievajúcu mládež

zaangazowanie-m.jpgV mnohých krajinách vedieme vzdelávacie kampane v školách. Zaujímavým a jednoduchým spôsobom podávame potrebné informácie mladým dievčatám v období puberty (menštruácia, dámska hygiena a starostlivosť o telo). Kampane sú sprevádzané súťažami a hodnotné darčeky.

V Indii sme zapojení do štátneho vzdelávacieho programu. Spolupracujeme aj s miestnymi charitatívnymi organizáciami a podporujeme ich vo vzdelávaní mladých dievčat a žien z priemyselných a vidieckych oblastí, kde úroveň znalostí o základnej hygiene je stále veľmi nízka. Spolu so skupinami dobrovoľníkov sa snažíme ženám pripomínať každodennú hygienu a starostlivosť o vlastné zdravie a zdravie svojich rodín.Podporujeme rodičov a deti

happytv.jpgMáme vlastnú web TV

Pre rodičov sme vytvorili internetovú televíziu Happy TV, kde nájdete zaujímavé rozhovory, v ktorých známe celebrity zdieľajú svoje radosti a starosti spojené s rodičovstvom. Hovoria, ako sa vysporiadať so situáciami v ťažkých časoch, odhaľujú ich metódy pre získavanie a využívanie voľného času so svojimi deťmi. Tieto stránky obsahujú aj rady odborníkov v oblastiach, ako je pediatria, rehabilitácia, pôrodníctvo a psychológia.


Pre viac informácií navštívte www.happytv.plSme aktívni, sme šťastní

Organizujeme vlastné vzdelávacie akcie pre deti aj rodičov, "Sme aktívni, sme šťastní." Usporadúvame pikniky v najväčších obchodných centrách, ktoré sú ako stvorené na skvelú zábavu pre celú rodinu. Deti sa môžu aktívne podieľať na divadelných predstaveniach, súťažiach a hrách. Rodičia môžu získať rady o výžive, fitness a kozmetológii od odborníkov.

Navyše sme v nákupných centrách pripravili detské izbičky, kde môžu rodičia ľahko vymeniť dieťaťu plienku. Pre pohodlie detí a ich rodičov sú izby vybavené prebaľovacími stolmi. Taktiež tam majú k dispozícii plienky Happy vo všetkých veľkostiach.

o nás