Vzdelanie

zaangazowanie-m.jpg logo
Vykonávame rôzne miestne a medzinárodné vzdelávacie aktivity, pretože vieme, že vzdelanie je kľúčom k rozvoju.
Naše aktivity sú zamerané ako na profesionálov, tak aj na všetkých tých, ktorí sa chcú naučiť ako sa starať o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.

Absolvujeme kurzy vzdelávania

szkolenia-seni.jpg

pre profesionálov

Od začiatku sa aktívne podieľame na rozvoj v oblasti dlhodobej starostlivosti

Od roku 1998 usporadúvame Dni dlhodobej starostlivosti v Toruni (TDOD) - stretnutie odborníkov pracujúcich pre chronicky chorých, zdravotne postihnutých a seniorov.

Tradícia udalostí spojených s TDDO sa datuje od roku 1998, kedy v Poľsku vznikla nová oblasť v službách - dlhodobá starostlivosť. Bolo to nevyhnuté pre vzdelávanie, výmenu skúseností a diskusie o vymedzení formy v budúcnosti. Na základe toho sme prevzali iniciatívu organizovať pravidelné stretnutia lídrov – ako sú odborníci a zástupcovia ústrednej vlády, miestnej správy a správy sociálneho zabezpečenia.

Od prvej Konferencie dlhodobej starostlivosti sa počet účastníkov zvýšil desaťnásobne - zo 100 účastníkov v roku 1998 na viac ako 1000 v roku 2016. V roku 1999 získala Konferencia medzinárodný status - od tej doby sme hostili zástupcov takmer všetkých európskych krajín.

145727822.jpgVysoká úroveň znalostí počas Konferencie je zabezpečená stálou spoluprácou s predstaviteľmi a tvorcami dlhodobej starostlivosti v Poľsku i v zahraničí, národných poradcov a lídrov verejnej mienky z komunít zapojených do tohto odvetvia.

Pre viac informácií navštívte www.tdod.pl

Existujú dva dôvody, prečo môžeme hovoriť o jedinečnosti Dňoch dlhodobej starostlivosti v Toruni: prvý je počet a zloženie účastníkov. V Poľsku neexistuje žiadna iná konferencia, ktorá by každý rok bola schopná zhromaždiť tak veľkú skupinu. Je tiež dôležité - a to je druhý dôvod - že sa vzájomne jeden od druhého učíme: naše prezentácie sú užitočné pre prax a diskusie počas zasadnutí a Konferencia je predovšetkým vynikajúcou príležitosťou pre výskumných pracovníkov na obohatenie svojich znalostí a skúseností.

Profesor Piotr Błędowski - predseda vedeckého výboru Dní dlhodobej starostlivosti v Toruni

TDOD je podporovaná:

- Poľskou spoločnosťou gerontológie

- Európskym združením riaditeľov zariadení sociálnej starostlivosti EDE

- Národnými konzultantmi v ošetrovateľstve chronicky chorých a postihnutých ľudí

- Asociáciou lekárskej hygieny

- Eurocarers - Európska asociácia práca pre opatrovateľovVzdelávame zdravotný a ošetrujúci personál

16446147.jpgVďaka dlhoročnej spolupráci so zástupcami dlhodobej starostlivosti a sociálnej pomoci poznáme vzdelávacie potreby ľudí, ktorí sa profesionálne zaoberajú starostlivosťou o závislé osoby. Reagujeme na tieto potreby organizovaním školení pre manažérov a zamestnancov sociálnych odborov a školeniami pre zdravotné sestry. Sme si vedomí toho, že zvyšovaním povedomia prispievame k zlepšeniu kvality starostlivosti o závislé osoby.

Podporujeme vzdelávanie pracovníkov dlhodobej starostlivosti

Pomocou programu Seni - Systém Edukacji Nowoczesnej Instytucji (vzdelávací systém v modernej inštitúcii) – zvyšujeme zdarma odborné schopnosti a interpersonálne zručnosti pracovníkov hospicov a pracovníkov domácej starostlivosti. Vďaka tomuto programu sa môžu inštitúcie zúčastňovať rôznych školení a vzdelávacích podujatí. Každý rok sa asi 100 inštitúcií podieľa na programe Seni.

Ďalšie odborné vzdelávanie zdravotníckeho personálu


V Toruni a Bydgoszcz sme otvorili Európske stredisko dlhodobej starostlivosti - postgraduálnu škola pre zdravotnícky personál. Kvalifikovaní pedagogickí pracovníci sa snažia vštepiť poslucháčom túžbu neustále rozvíjať svoje zručnosti a pomáhajú im v ich úsilí stať sa odborníkmi na európskej úrovni. Za týmto účelom ponúkame našim študentom možnosť naučiť sa cudzí jazyk, ktorý im umožní získať pracovné skúsenosti v zahraničí. Plánujeme tiež otvoriť viac škôl aj v iných mestách.Podieľame sa na akcii "Daruj život"

Spolupracujeme s nadáciou "Daruj život", ktorá sa aktívne podieľa na vzdelávacích konferenciách pre zdravotnícky personál. Taktiež sme spoločne vytvorili sprievodcu vydávaného nadáciou: „Starostlivosť o matku", ktorý obsahuje množstvo praktických rád pre ženy, starostlivosť počas tehotenstva a po pôrode.

Vydávame časopisy

Máme rozsiahlu publikačnú činnosti. Publikáciou s najdlhšou tradíciou je štvrťročný MEDI Long-Term Care Forum, ktorá vychádza od roku 2001. Je zameraná najmä na manažérov ubytovacích a opatrovateľských domov a inštitúcií dlhodobej starostlivosti, ale obsahuje aj články, ktoré sú vynikajúcim zdrojom poznania pre všetkých ľudí, ktorí si chcú zlepšiť svoje schopnosti v oblasti dlhodobej starostlivosti .Zdarma organizujeme semináre pre rodiny

Ľudia, ktorí sa starajú o postihnutých, seniorov a členov rodiny odkázaných na pomoc druhých, často nie sú schopné vyrovnať sa s tak ťažkými povinnosťami. Chýbajú im znalosti o tom, ako sa starať o osoby ležiace, ako hýbať s niekým kto nie je schopný sa pohybovať sám, ako vymeniť obväzy, alebo dokonca, ako komunikovať s niekým kto je chorý. Pomáhame týmto rodinám pomocou bezplatných seminárov, ktoré sú venované starostlivosti o členov odkázaných na pomoc druhých.Vzdelávame spoločnosť

Organizujeme a podporujeme otvorené vzdelávacie kampane, počas ktorých sa nám podarilo upozorniť na obrovský význam preventívnych prehliadok a vnímavosť verejnosti na potreby tých najslabších - chronicky chorých, zdravotne postihnutých a seniorov. V rámci tejto akcie sa môže ktokoľvek poradiť s lekárom, zúčastniť sa zdravotnej prehliadky a vypočuť si odborné poradenstvo o zdravom životnom štýle.Organizujeme vzdelávacie kampane zamerané na dospievajúcu mládež

zaangazowanie-m.jpgV mnohých krajinách vedieme vzdelávacie kampane v školách. Zaujímavým a jednoduchým spôsobom podávame potrebné informácie mladým dievčatám v období puberty (menštruácia, dámska hygiena a starostlivosť o telo). Kampane sú sprevádzané súťažami a hodnotné darčeky.

V Indii sme zapojení do štátneho vzdelávacieho programu. Spolupracujeme aj s miestnymi charitatívnymi organizáciami a podporujeme ich vo vzdelávaní mladých dievčat a žien z priemyselných a vidieckych oblastí, kde úroveň znalostí o základnej hygiene je stále veľmi nízka. Spolu so skupinami dobrovoľníkov sa snažíme ženám pripomínať každodennú hygienu a starostlivosť o vlastné zdravie a zdravie svojich rodín.Podporujeme rodičov a deti

happytv.jpgMáme vlastnú web TV

Pre rodičov sme vytvorili internetovú televíziu Happy TV, kde nájdete zaujímavé rozhovory, v ktorých známe celebrity zdieľajú svoje radosti a starosti spojené s rodičovstvom. Hovoria, ako sa vysporiadať so situáciami v ťažkých časoch, odhaľujú ich metódy pre získavanie a využívanie voľného času so svojimi deťmi. Tieto stránky obsahujú aj rady odborníkov v oblastiach, ako je pediatria, rehabilitácia, pôrodníctvo a psychológia.


Pre viac informácií navštívte www.happytv.plSme aktívni, sme šťastní

Organizujeme vlastné vzdelávacie akcie pre deti aj rodičov, "Sme aktívni, sme šťastní." Usporadúvame pikniky v najväčších obchodných centrách, ktoré sú ako stvorené na skvelú zábavu pre celú rodinu. Deti sa môžu aktívne podieľať na divadelných predstaveniach, súťažiach a hrách. Rodičia môžu získať rady o výžive, fitness a kozmetológii od odborníkov.

Navyše sme v nákupných centrách pripravili detské izbičky, kde môžu rodičia ľahko vymeniť dieťaťu plienku. Pre pohodlie detí a ich rodičov sú izby vybavené prebaľovacími stolmi. Taktiež tam majú k dispozícii plienky Happy vo všetkých veľkostiach.

o nás