Matopat Hospital

Matopat Hospital

"liečenie bez obáv"

Najvyššia kvalita zdravotníckych služieb vykonávaná vysoko kvalifikovanými pracovníkmi za použitia moderného vybavenia. Komfortné podmienky pobytu pacientov.

Klinika MATOPAT sa stala veľmi dôležitým miestom na lekárskej mape regiónu. Od samého začiatku sa celý personál snaží poskytnúť svojim pacientom najnovšie metódy liečby a pohodlnú a štandardnú starostlivosť. Účasť vysoko kvalifikovaného personálu a neustále sa zlepšujúcich zručností a skúseností lekárov, zdravotných sestier, pôrodných asistentiek a zdravotných sestier, zaisťuje, že voľba hlavného motta nemocnice – „liečte sa bez obáv“ je úplne oprávnená.

história značky

sz_matopat_2001.JPG
2001
Začiatky

Matopat špecializovaná nemocnica nadväzuje na Matopat špecializovanú kliniku, ktorá bola založená v roku 1998. Je prvou nemocnicou v regióne a jednou z prvých nemocníc na súkromnej báze v Poľsku, poskytujúca veľké množstvo medicínskych služieb.

matopat_2004.JPG
2004
ISO

Matopat nemocnica je prvou nemocnicou v regióne kujawsko-pomorskie, ktorá získala ISO certifikát 9001:2000, osvedčenie o zhode systému riadenia kvality podľa medzinárodných štandardov. Nemocnica bola recertifikovaná v r. 2010 certifikátom ISO 9001:2008.

matopat_2008.jpg
2008
Matopat klinika

Matopat klinika sa rozšírila a disponuje množstvom diagnostických miestností, ktoré pôsobia komplexne v oblasti gynekológie, oftalmológie, kardiológie a endoskopie. Klinika má veľmi kvalitné lekárske prístroje pre diagnostiku a liečbu.

matopat_2011.jpg
2011
RHK

V Matopat špecializovanej nemocnici sa uskutočnila prvá implantácia Zimmerovej RHK endoprotézy kolenného kĺbu.

certyfikat akredytacyjny.jpg
2013
Nemocnica sa pripojila k elitnej skupine nemocníc, ktorých kompetencie poskytovania vysoko kvalitnej starostlivosti boli objektívne potvrdené získaním akreditačného certifikátu ministra zdravotníctva.
2015.png
2015
Získanie certifikátu "Bezbolestná nemocnica" vydávaného Poľskou spoločnosťou pre štúdium bolesti a Poľskou spoločnosťou anesteziológie a intenzívnej medicíny, Spoločnosťou poľských chirurgov, Poľskou gynekologickou spoločnosťou a Poľskou ortopedickou a traumatologickou spoločnosťou.
2016.jpg
2016
Oslavujeme jubileum!
Už 15 rokov sme s tými, ktorí nás potrebujú. Ročne poskytujeme 100 000 konzultácií a odborné poradenstvo a uskutočňujeme cca 3000 operačných zákrokov/hospitalizácií.
2017.png
2017
Plánované investície do modernej diagnostiky a informatizácia stredísk nám umožnia poskytnúť ešte lepšiu kvalitu zdravotnej starostlivosti.

prejsť na stránku značky

rozsah značky

zasieg.jpg

Naše výrobky sa predávajú vo viac ako 60 trhoch: v Európskej únii, v krajinách strednej a východnej Európy, v Afrike a na Ďalekom východe.